Gooische vrouwen / Women in 't Gooi

Gooische vrouwen / Women in 't Gooi

For English: scroll down a tad

Ik zou vanaf Amstel met de bus naar het ter Gooi Ziekenhuis in Blaricum gaan en dan naar Singer Laren lopen. Mijn vriendin M nam de trein naar Hilversum en dan de bus naar het museum. Ik liet mijn muts in mijn bus liggen en de bus van M bleek te vroeg vertrokken en de volgende kwam pas na een uur.

We troffen elkaar uiteindelijk toch. De tentoonstelling De Nieuwe Vrouw ging ergens over, over heel veel zelfs. Maar ik kwam eigenlijk meer voor de schilderijen dan voor het verhaal. Beide waren vaak boeiend en soms mooi. En alles werd totaal weggeblazen door één schilderij van van Marlene Dumas.

In de bus terug lag mijn muts er zowaar nog.

Women in 't Gooi

I was going to take the bus from Amstel to the Ter Gooi Hospital in Blaricum and then walk to Singer Laren. My friend M took the train to Hilversum and then the bus to the museum. I left my hat on my bus and M's bus turned out to have left early and the next one wasn't until an hour later.

We eventually met up anyway. The exhibition called The New Woman was about a lot of things, but I was mainly there for the paintings rather than the story. Both were often interesting and sometimes beautiful. And everything was completely overshadowed by one painting by Marlene Dumas.

On the bus back home, my hat was still waiting for me.

olieverfschilderij van roodharige vrouw door Marlene Dumas (Het kwaad is banaal, 1984)

Did you find this article valuable?

Support Liesbeth Jongkind by becoming a sponsor. Any amount is appreciated!