Voetenwerk / Foot work

Voetenwerk / Foot work

For English: scroll down just a tad

De vierde- en vijfdejaars studenten van de part-time bachelor opleiding aan de Rietveld Academie lieten hun werk zien. Ik probeer dan altijd te raden wie er later beroemd gaat worden. Ik denk Marjolijn Houdijk.

Omdat ik nog wel veel langer ademloos had willen kijken naar haar video's van hoe ze steeds niet van een ontiegelijk smal evenwichtsbalkje viel. Ze had niet gedanst maar wel geturnd vroeger, zei ze. Ik ben vergeten te vragen of ze het zelf getimmerd had.

Marjolijn Houdijk. Onthoud die naam.

Footwork

The students from years 4 and 5 of the part-time bachelor's program at the Rietveld Academy showed their work. I always try to guess who will become famous. I think Marjolijn Houdijk will.

Because I could have looked at her videos for a lot longer, breathlessly watching how she never fell off an incredibly narrow balance beam. She said she used to do gymnastics, not dance. I forgot to ask if she built the beam herself.

Marjolijn Houdijk. Remember that name